والنتین ملدافسکی (۱ – ۱۱) امروز در مسابقات بلاتور ۲۶۱ تیم جانسن (۷ – ۱۵) را از طریق رای متحد داوران شکست داد و عنوان موقت سنگین وزن بلاتور را در اختیار گرفت. رایان بیدر قهرمان سنگین وزن بلاتور در حال حاضر در تورنمنت لایت هوی ویت گرند پری رقابت کرده و به همین دلیل نمی تواند از کمربند قهرمانی سنگین وزن خود دفاع کند. بلاتور نیز تصمیم گرفت که تا بازگشت بیدر به دسته سنگین وزن، یک قهرمان موقت را برای این وزن مشخص کند. انتظار می رود که بیدر (۶ – ۲۸) و ملدافسکی در آینده با هم رو در رو شوند.

آخرین و تنها شکست ملدافسکی در سال ۲۰۱۶ مقابل امیر علی اکبری (۲ – ۱۰) در سازمان رایزین رقم خورد.