با مصدوم شدن مکس هالووی و کناره گیری او از مبارزه با الکساندر ولکانوفسکی، هنری سهودو آمادگی خود را برای جایگزین کردن هالووی اعلام کرد. سهودو در توییتر نوشت:

”تریپل سی برای نجات دادن این فایت آمادست. دانا وایت شماره من رو داری“.