هفنه اول تا چهارم لیگ ممای (اجرای تکنیک) جوانان فدراسیون در بخش آقایان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون،هفته های اول تا چهارم لیگ ممای (اجرای تکنیک) جوانان فدراسیئن در بخش آقایان روز جمعه مورخ ۲۲ مرداد ماه سال جاری به صورت مجازی و داوری متمرکز در محل فدراسیون برگزار شد.

نتایج انفرادی و تیمی مسابقات تا پایان هفته چهارم به شرح ذیل می باشد:

هفنه اول تا چهارم لیگ ممای (اجرای تکنیک) جوانان فدراسیون در بخش آقایان برگزار شد

اضافه کردن نظر