هاتف معیل به دلیل عدم دریافت ویزای آمریکا در مسابقات فصل PFL2021 شرکت نمی کند. معیل در ابتدا قرار بود که در اولین مبارزه خود با علی عیسائف قهرمان فصل گذشته روبرو شود، اما این مبارزه به دلیل تست مثبت کووید -١٩ عیسائف کنسل شد. سازمان پی اف ال نیز یک امتیاز از معیل و عیسائف بدلیل عدم حضور آنها در رویداد PFL3 کم کرد.

دومین مبارزه معیل برای رویداد PFL6 در مقابل آنته دلیا ست شد اما ویزای معیل متاسفانه به دلیل شرایط کرونا حاضر نشد و پی اف ال در نهایت حریف جدیدی را برای دلیا در نظر گرفت. معیل در پیامی به فایتر دیلی گفت که از پی اف ال درخواست کرده که تا سال آینده به او اجازه دهند که در سازمان های دیگر مبارزه کند.