بنظر می رسد که نیت دیاز چلنج ویسنته لوکه را قبول کرده باشد. لوکه حدود یک ماه پیش پس از شکست دادن مایکل کیسا، نیت دیاز را به چالش کشید و دیاز امروز با انتشار توییتی به چلنج فایتر برزیلی پاسخ داد.