به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، با برگزاری مسابقات قهرمانی کشور جام امام علی (ع)در بخش کاتا ، نفرات برتر کاتا انفرادی و کاتا تیمی آقایان معرفی شدند.

این مسابقات با حضور ۸ تیم در کاتا تیمی و ۳۷ شرکت کننده در کاتا انفرادی برگزار شد.