علیرضا نصیری در گفت و گو با روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی، اظهار داشت: مدت اعتبار مجوز فعالیت تمامی روسای انجمن ها، کمیته ها و گروه های تحت پوشش فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی به اتمام رسیده است و از آنجا که فعالیت این افراد منوط به تمدید مجوز خواهد بود، بنابراین آنها فقط تا ۳۰ اردیبهشت ماه فرصت دارند که با مراجعه به دبیرخانه فدراسیون نسبت به تمدید مدت مسئولیت خود اقدام کنند، این زمان اعلام شده، تحت هیچ شرایطی تمدید نمی شود و مسئولان محترم سبک ها در سال جاری منوط به تمدید مجوز فعالیت آنها خواهد بود.

وی تاکید کرد: روسای محترم رشته های تحت پوشش فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی باید گزارشی از عملکرد آن انجمن، کمیته و یا گروه در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را به همراه تقویم ورزشی سال ۱۴۰۰ به فدراسیون ارائه دهند.

سرپرست دبیری فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی اذعان داشت: با توجه به اینکه امسال هم با شیوع ویروس کرونا در کشور روبه رو هستیم، برنامه های فدراسیون همچون سال قبل با قدرت پیگیری خواهد شد، دوره های داوری، مربیگری، آزمون ها و سایر برنامه به صورت وبینار و آنلاین برگزار می شوند.