سرپرست دبیری فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی گفت: برگزاری مسابقات به میزبانی هیئت های استانی در صورت کسب مجوز از ستاد مبارزه با کرونا استان و هماهنگی های لازم آزاد است.