لیون ادواردز در مسابقات یو اف سی‌ ۲۶۳ موفق شد که نیت دیاز را در مسابقه‌ای ۵ راندی شکست دهد تا خود را تا یک قدمی‌ مبارزه‌ی قهرمانی قرار دهد. ادواردز در توییتی به نصیحت نیت دیاز اشاره کرد و نوشت: 

بعد از مسابقه نیت بم گفت “نگذار این آشغالها تو رو بی‌ ارزش نشون بدن و بگن که هیچکسی نیستی‌ (یو اف سی‌)، یا قیمتت رو بشون بگو یا اینکه اونها این رو واست مشخص میکنند”.