به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی، نشست یوسف بهتری، همایون خرم و علیرضا نصیری، رئیس، نایب رئیس و سرپرست دبیری فدراسیون؛ با کارشناسان و مدیران شرکت های مرتبط، امروز ۱۸ اردیبهشت ماه در دفتر فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی برگزار  شد.

در این جلسه که، مسعود هاشمی مسئول کمیته آموزش و خانم حیدری مسئول انفورماتیک فدراسیون نیز حضور داشتند، درخصوص ارتقای سامانه آموزشی فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی ، ثبت نام دوره ها، تمدید ، کارگاهها و برگزاری و … بحث و تبادل نظر شد.