به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی؛ مهدی میرجلیلی رئیس سازمان بسیج ورزشکاران امروز(دوشنبه ۲۰ دی‌ماه) با حضور در دفتر فدراسیون انجمن‌های ورزشهای رزمی با یوسف بهتری رئیس، همایون خرم نایب رئیس، علی صدیقی سرپرست دبیری و عباس آقابراری مسئول حراست فدراسیون دیدار و گفت‌و‌گو کرد.