به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی؛ مرتضی اصغری رئیس هیئت انجمن های ورزش های رزمی استان تهران، روز سه شنبه ۲۴ فروردین ماه با نصرالله پریچهره، مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان تهران دیدار کرد.

در این دیدار که با حضور عجایبی و تمیمی مشاور مدیر کل برگزار شد، رئیس هیئت انجمن های ورزش های رزمی استان تهران، گزارشی از عملکرد این هیئت استان در  سال ۹۹ ارائه داد و برنامه های اجرایی سال جاری را تشریح کرد.