درک برانسون (۷ – ۲۳) دقایقی پیش در فایت اصلی یو اف سی وگاس ۳۶ درن تیل را در راند سوم متوقف کرد و پنجمین برد پیاپی خود را به دست آورد.

نتایج کامل