جرد کنونیر امروز در نبردی پایاپای کلوین گستلوم را از طریق رای متحد داوران شکست داد و از جایگاه خود در رده بندیهای یو اف سی دفاع کرد. نتایج کامل را در زیر مشاهده کنید.