نتایج و جوایز رویداد یو اف سی ۲۶۵ به شرح زیر است.

دیدار رافائل فیزیف و بابی گرین جایزه فایت برتر شب را دریافت کرد و حریفان علاوه بر دستمزدشان پنجاه هزار دلار اضافه از یو اف سی دریافت کردند. جایزه عملکرد برتر شب به چهار نفر اختصاص داده شد و سیریل گان، جسیکا پن، ویسنته لوکه و مایلز جانز نیز پنجاه هزلر دلار اضاف از سازمان یو اف سی در یافت کردند.

نتایج کامل