اسلام ماخاچف در فایت اصلی یو اف سی وگاس ۳۱ تیاگو مویسسرا در راند چهارم متوقف کرد (سابمیشن). میشا تیت قهرمان سابق بانتام ویت زنان یو اف سی نیز پس از پنج سال دوری از اوکتاگون یو اف سی ماریون رنو را در راند سوم از طریق ناک اوت فنی شکست داد. نتایج کامل رقابت های امروز یو اف سی را در زیر مشاهده کنید.

جایزه عملکرد برتر شب به چهار نفر رسید و میشا تیت، ماتئوژ گمرات، رودریخو ناسیمنتو و رودولفو وییرا علاوه بر دستمزدشان نفری پنجاه هزار دلار از یو اف سی دریافت کردند.