ساحل سراج (۱ – ۵) امروز در مبارزه ای بسیار نزدیک از طریق رای غیر متحد داوران مغلوب اربی مجیدوف (۵ – ۱۴) شد و اولین شکست حرفه ای خود را تجربه کرد.

امیر ملک پور (۲ – ۲) نیز در آخرین ثانیه های راند سوم از طریق ناک اوت مبارزه را به الکساندر لوف (۰ – ۱) واگذار کرد.

بسیر صفداری مبارز افغان (۰ – ۱) در اولین مبارزه حرفه ای خود از سد ایلیا زابلاژ (۳ – ۰) عبور کرد و حریفش را در راند اول متوقف کرد.