پس از شکست دادن ادسون باربوزا توسط گیگا چیکادزه، رنکینگ دسته‌ی فدرویت به روز شد و چیکادزه به جایگاه هشتم رسید.‌ ام ام‌ ای جانکی به نقل از چیکادزه در واکنش به رنکینگ جدید یو اف سی‌ نوشت: 

من از این راضی‌ نیستم (رنکینگ جدید)، من شماره ۱۰ بودم و شماره ۹ رو شکست دادم، اما اون یه شماره ۹ عادی نبود. و نتیجه‌ی بازی دسیژن نبود، رای غیرمتحد داوران هم نبود (اسپلیت دسیژن)، اصلا مسابقه‌ی نزدیکی‌ نبود. همونطور که گفتم من با لگدهام دهنشون (حریف ها) رو صاف می‌کنم. این هم همون اتفاقی بود که این تعطیلات افتاد. وقتی‌ تو یکی‌ مثل ادسون باربوزا رو شکست میدی و تو دهمی و اون نهم، تو فقط یه پله پایینتر نمیای که بشی‌ شماره هشت. من میبایستی یه جایی‌ بین تاپ پنج قرار بگیرم. امیدوار بودم که بین تاپ سه باشم چون بین اونها یکی‌ هست (ییری رودریگز) که توی تمام مدتی‌ که من در یو اف سی‌ بودم مسابقه نداده و من ۷ تا مسابقه توی کمتر از ۲ سال انجام دادم. این یه چیزیه که باید میگفتم. اونها من رو در تاپ هشت قرار دادن، بنابراین یه ذره ناراحت شدم.