به گزارش ایرنا؛ با توجه به وضعیت خطرناک کرونا در کشور هند و شیوع کرونای جهش‌یافته در این کشور، میزبان رقابت‌های بوکس قهرمانی آسیا تغییر کرد.

به این ترتیب این رقابت‌ها به احتمال فراوان در یکی از کشورهای امارات یا بحرین برگزار خواهد شد.

همچنین تا این لحظه تاریخ برگزاری مسابقات تغییری نداشته و یکم خرداد زمان شروع رقابت‌های بوکس قهرمانی آسیا است.

تیم ملی بوکس ایران با هدایت علیرضا استکی و هشت بوکسور در این مسابقات شرکت خواهد کرد.