مدیر سازمان تیم های ملی فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی گفت: برنامه ریزی اصلی فدراسیون، حضوری موفق در رقابت های ایندور گیمز ۲۰۲۲ است و به همین دلیل در رقابت های قهرمانی آسیا سامبو شرکت می کنیم.