به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی ، مجمع انتخاباتی هیئت انجمن های ورزش های رزمی گلستان با حضور یوسف بهتری رئیس فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی روز پنجشنبه ۱۳ خرداد ماه برگزار شد و طی آن رضا منوچهری، توانست با کسب تمامی آرا از ۱۷ رای ماخوذه  در سمت  ریاست هیئت انجمن های ورزش های رزمی گلستان به مدت ۴ سال دیگر ابقا شود.