به گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو، جلسه کمیته انضباطی فدراسیون جودو در رابطه با اظهارات اخیر حامد ملک محمدی، ملی پوش و مربی سابق تیم ملی جودو کشورمان روز ۳۰ فروردین ماه برگزار خواهد شد.
دکترمولازاده رئیس کمیته انضباطی فدراسیون جودو از تشکیل جلسه کمیته انضباطی با حضور این جودوکار خبر داد.
رئیس کمیته انظباطی فدراسیون جودو در رابطه با برگزاری این جلسه اظهار داشت: ملک محمدی از قهرمانان و مربیان خوب و ارزشمند جودوی ایران است. برگزاری این جلسه نیز به منظور بررسی مواردی است که وی در رسانه ها مطرح کرده است. هدف اصلی از تشکیل این جلسه، حمایت و همراهی او با جامعه ارزشمند و خانواده بزرگ جودو است.