مسابقات کشوری اوسیما کمیته گرات سان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون مسابقات کشوری اوسیما کمیته گرات سان در بخش آقایان ۵رده سنی نونهالان نوجوانان جوانان بزرگسالان و پیشکسوتان روز جمعه مورخ ۱۸تیر ماه سال ۱۴۰۰به صورت مجازی و به میزبانی استان قم برگزار شد نتایج مسابقات به شرح ذیل می باشد:

 

رده سنی نونهالان-ممای و حرکات ابداعی تعادلی

مقام

نام و نام خانوادگی

استان

اول

سهند بوستانی

قم الف

دوم

مهدی رضایی

آذربایجان غربی

سوم

علی روستا

تهران الف

رده سنی نوجوانان – نانچیکو

اول

امیرطه کریمی

قم الف

دوم

محمدمعراج زرین

یزد

سوم

محمدحسین دیانت

قم ب

رده سنی جوانان – نانچیکو

اول

امیرمهدی کریمی

قم الف

دوم

حسین اسدی

یزد

سوم

محمدرضا داوودی

سمنان

رده سنی بزرگسالان – فرم ابداعی

اول

وحید مظاهری پور

قم الف

دوم

محمدرضا مویدی

همدان

سوم

احمدعالمیان

آذربایجان غربی

رده پیشکسوتان – ممای ابداعی

اول

محمدعلی کریمی

قم الف

دوم

منصوربهجت

آذربایجان غربی

سوم

حسن فریمانه

خراسان رضوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتایج تیمی نونهالان                                                         نتایج تیمی نوجوانان

مقام اول قم الف                                                          مقام اول قم الف

مقام دوم آذربایجان غربی                                                  مقام دوم یزد

مقام سوم تهران الف                                                       مقام سوم قم ب

 

نتایج تیمی جوانان                                                          نتایج تیمی بزرگسالان

مقام اول قم الف                                                             مقام اول قم الف

مقام دوم یزد                                                              مقام دوم همدان

مقام سوم سمنان                                                             مقام سوم آذربایجان غربی

 

نتایج تیمی پیشکسوتان

مقام اول قم الف

مقام دوم آذربایجان غربی

مقام سوم خراسان رضوی

اضافه کردن نظر