مسابقات کشوری آمادگی جسمانی فدراسیون در بخش آقایان رده سنی  خردسالان، نونهالان و نوجوانان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون، مسابقات کشوری آمادگی جسمانی فدراسیون در بخش آقایان رده سنی خردسالان، نونهالان و نوجوانان روز جمعه مورخ ۹۹/۱۲/۲۲ بصورت مجازی و داوری متمرکز در محل فدراسیونبرگزار شد.

نتایج مسابقات به شرح ذیل می باشد:

کیتو

یته کیتو

آقایعلی نقاشیان از استان فارس  مقام اول

آقایسیدامیر عباس میرهادی  از استان مرکزی  مقام دوم

آقایزکریا خضری از استان آذربایجان غربی مقام سوم

آقای حسین قاسمی استان مرکزی مقام اول

حرکت چابکی

طناب زنی

آقای علیرضا دلاوری از استان کهگیلویه و بویر احمد  مقام اول

آقای علی نقاشیان  از استان فارس  مقام دوم

آقای ابوالفضل طهماسبیاز استان خوزستان مقام سوم

آقایعلی احمدی  از استان آذربایجان شرقی  مقام اول

آقایامیررضا منجزی دست گرد  از استان خوزستان  مقام دوم

آقایعرشیا محمدی از استان آذربایجان غربی  مقام سوم

کیتو

یته کیتو

آقایمهدی زحمت کشان  از استان فارس  مقام اول

آقایعلی غلامی  از استان مرکزی  مقام دوم

آقایمحمد پارسا باقری  از استان خوزستان مقام سوم

آقای محمد طاها هاشمی  از استان مرکزی  مقام اول

آقای آراز رستمی وند  از استان آذربایجان شرقی  مقام دوم

آقای امیرحسین راستگو  از استان آذربایجان غربی مقام سوم

حرکت چابکی

طناب زنی

آقایمهدی اسدی  از استان فارس  مقام اول

آقایاشکان فرهادی  از استان خوزستان  مقام دوم

آقایسیدمحمد مهدی میرزائی  از استان مرکزی مقام سوم

آقای مهدی شجاعی از استان کهگیلویه و بویراحمد مقام اول

آقای رضا نگهداری از استان فارس مقام دوم

حرکت چابکی

آقای آیدین ساجدی از استان کهگیلویه و بویراحمد  مقام اول

آقای محمد میرزاده از استان آذربایجان شرقی  مقام دوم

 

 

اضافه کردن نظر