رده سنی نونهالان

مقام

نام و نام خانوادگی

استان

فرم

اول

مهدی بیدخت

تهران الف

فرم ۱ (بر تو ما)

دوم

پویان عابدینی

تهران ب

فرم ۱ (بر تو ما)

سوم

علی زارع

آذربایجان شرقی

فرم ۱ (بر تو ما)

اول

مهدی حسین زاده

تهران الف

فرم ۲ (تو بر ما)

دوم

علی بیدخت

تهران ب

فرم ۲ (تو بر ما)

سوم

سانیار رنجبر

اردبیل

فرم ۲ (تو بر ما)

رده سنی نوجوانان

اول

علیرضا رحیمی

اردبیل

فرم ۱ (بر تو ما)

دوم

محمدرضا تیموریان

اصفهان

فرم ۱ (بر تو ما)

سوم

حمیدرضا عالی نژاد

تهران الف

فرم ۱ (بر تو ما)

اول

محمدامین الیاس زاده

تهران الف

فرم ۲ (تو بر ما)

دوم

امیر مهدی پرویزی

تهران ب

فرم ۲ (تو بر ما)

سوم

ابوالفضل وحیدنیا

گیلان

فرم ۲ (تو بر ما)