مسابقات ممای قهرمانی کشور کمیته گرات سان در بخش آقایان چهار رده سنی نونهالان نوجوانان جوانان و بزرگسالان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون،مسابقات ممای (اجرای تکنیک)قهرمانی کشور کمیته گرات سان در بخش آقایان چهار رده سنی نونهالان،نوجوانان، جوانان و بزرگسالان روز چهارشنبه مورخ سیزدهم اسفند ماه سال ۹۹ به صورت متمرکز و در محل فدراسیون برگزار گردید.

نتایج انفرادی و تیمی مسابقات به شرح ذیل می باشد:

نونهالان فرم کینو یک

نونهالان فرم کینودو

مقام اول آقای امیر علی مرادی از استان قم

مقام اول آقای پویان منصوری از استان قم

مقام دوم آقای مهدیار قلی بیگی از استان سمنان

مقام دوم آقای محمد طه دهقانی از استان اصفهان

مقام سوم آقای سام حق دوست  از استان آذربایجان غربی

مقام سوم آقای سید محمد حسین شاهرخی از استان سمنان

مقام اول تیمی: استان قم             مقام دوم تیمی: استان سمنان             مقام سوم تیمی: استان اصفهان

نوجوانان فرم کینو سه

نوجوانان فرم کینو چهار

مقام اول آقای امیر طاها کریمی از استان قم

مقام اول آقای محمد معراج زرین از استان قم

مقام دوم آقای عرشیا محمدی از استان آذربایجان غربی

مقام دوم آقای علی پورجار زاده از استان اردبیل

مقام سوم آقای مهدی رضایی از استان تهران الف

مقام سوم آقای علی ابراهیمیان از استان تهران الف

مقام اول تیمی: استان قم            مقام دوم تیمی: استان تهران الف            مقام سوم تیمی: استان اردبیل

جوانان فرم کینو پنج

مقام اول آقای امیرمهدی کریمی از استان قم

مقام دوم آقای متین دادآفرین از استان آذربایجان غربی

مقام سوم آقای محمد هادی کریمی از استان سمنان

مقام اول تیمی: استان قم             مقام دوم تیمی: استان تهران                مقام سوم تیمی: استان اصفهان          

بزرگسالان فرم کینو شش

مقام اول آقای محسن اسدی از استان قم الف

مقام اول تیمی: استان قم          مقام دوم تیمی: استان اصفهان            مقام سوم تیمی: استان یزد      

اضافه کردن نظر