مسابقات ممای قهرمانی کشور کمیته فول کونگ فو در بخش آقایان پنج رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون،مسابقات ممای (اجرای تکنیک) قهرمانی کشور کمیته فول کونگ فو در بخش آقایان پنج رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان روز پنجشنبه مورخ ۲۸ اسفند ماه سال ۹۹ به صورت متمرکز و در محل فدراسیون برگزار گردید.

نتایج انفرادی و تیمی مسابقات به شرح ذیل می باشد:

نتایج انفرادی رده سنی نونهالان

مقام

نام و نام خانوادگی

تیم

فرم

اول

محمد اسماعیلی

قزوین

آرتا

دوم

طاها کارآنوده منفرد

فارس

آرتا

سوم

محمدطاها کردآبادی

سمنان

آرتا

نتایج انفرادی رده سنی نوجوانان

مقام

نام و نام خانوادگی

تیم

فرم

اول

امیرحسین دهدار

قزوین

آرتا

دوم

امیرعباس ابراهیمی

فارس

آرتا

سوم

امیرحسین اسدی

تهران ب

آرتا

نتایج انفرادی رده سنی جوانان

مقام

نام و نام خانوادگی

تیم

فرم

اول

وحید کاظمی

قزوین

کابر

اول

عرفان قدیری

قزوین

آرتا

دوم

علی اسماعیلی

فارس

آرتا

سوم

علیرضا طاطی

یزد

آرتا

نتایج انفرادی رده سنی بزرگسالان

مقام

نام و نام خانوادگی

تیم

فرم

اول

امیرعلی طهان

قزوین

کابر

دوم

پرهام علی پور

تهران الف

کابر

اول

داود عباس پور عظیمی

قزوین

آرتا

دوم

علی قنبری

تهران الف

آرتا

سوم

مصطفی کمالی

هرمزگان

آرتا

نتایج انفرادی رده سنی پیشکسوتان

مقام

نام و نام خانوادگی

تیم

فرم

اول

سیدعلی اکبر مرتضوی قزوینی

قزوین

کابر

دوم

مرتضی بختیاری منزه

تهران الف

کابر

سوم

سیدجهاد موسوی

بوشهر

کابر

اول

یوسف معصومیان

تهران الف

آرتا

دوم

ابوالقاسم کاظمی

قزوین

آرتا

سوم

علی حسینی

تهران ب

آرتا

مسابقه ممای فول کونگ فو بخش آقایان

مقام های تیمی

نونهالان

نوجوانان

جوانان

بزرگسالان

پیشکسوتان

اول

قزوین

قزوین

قزوین

قزوین

تهران الف

دوم

فارس

فارس

یزد

تهران الف

قزوین

سوم

سمنان

تهران ب

فارس

یزد

هرمزگان

اضافه کردن نظر