مسابقات ممای (اجرای تکنیک)قهرمانی کشور انجمن توتایما در بخش آقایان دو رده سنی جوانان و بزرگسالان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون،مسابقات ممای (اجرای تکنیک)قهرمانی کشور انجمن توتایما در بخش آقایان دو رده سنی جوانان و بزرگسالان روز جمعه مورخ هشتم اسفند ماه سال ۹۹ به صورت متمرکز و در محل فدراسیون برگزار گردید.

نتایج انفرادی و تیمی مسابقات به شرح ذیل می باشد:

نتایح انفرادی رده سنی بزرگسالان

مقام

نام و نام خانوادگی

تیم

فرم

اول

علی رکابی زاده

خوزستان

یک

دوم

پرویز عابد

تهران الف

یک

سوم

مهدی فدایی

تهران ب

یک

مقام

نام و نام خانوادگی

تیم

فرم

اول

امید روحی

البرز

دو

دوم

محمدحسین غیاثی

تهران الف

دو

سوم

ابوالفضل لیعیان

خوزستان

دو

مقام

نام و نام خانوادگی

تیم

فرم

اول

محمدحسین باقری

تهران ب

سه

دوم

امیر روحی

البرز

سه

سوم

امیر بهادر ایزدی

کرمانشاه

سه

مقام

نام و نام خانوادگی

تیم

فرم

اول

ابوالفضل حسینی

تهران ب

چهار

دوم

طاها محمدی

کردستان

چهار

سوم

محمدحسین باقری

تهران ب

چهار

نتایج تیمی رده سنی بزرگسالان

مقام

تیم

اول

تهران الف

دوم

تیم تهران ب

سوم

خوزستان

 

نتایج انفرادی رده سنی جوانان

مقام

نام و نام خانوادگی

تیم

فرم

اول

عرفان رحیمی

البرز

یک

دوم

عرفان فرج الهی

تهران ب

یک

سوم

ابوالفضل ابراهیمی

زنجان

یک

مقام

نام و نام خانوادگی

تیم

فرم

اول

عرفان رحیمی

البرز

دو

دوم

محمد عرفعی

تهران الف

دو

سوم

امیرمحمد بادآور

قزوین

دو

مقام

نام و نام خانوادگی

تیم

فرم

اول

امیرحسین توکلیان

تهران ب

سه

دوم

مهدی رحمانی

قزوین

سه

سوم

رادمهر غفاری

تهران الف

سه

مقام

نام و نام خانوادگی

تیم

فرم

اول

ابوالفضل انصاری

مازندران

چهار

دوم

رئوف تشکر

خوزستان

چهار

سوم

علی آذری آقاجان

زنجان

چهار

نتایج تیمی رده سنی جوانان

مقام

تیم

اول

البرز

دوم

تهران ب

سوم

قزوین

اضافه کردن نظر