مسابقات قهرمانی کشور ممای و اوسیما فدراسیون در بخش بانوان رده سنی نوجوانان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون، مسابقات قهرمانی کشور ممای فدراسیون در بخش بانوان رده سنی نوجوانان روز یکشنبه ۳۱ مرداد و دو شنبه ۱ شهریور سال ۱۴۰۰بصورت مجازی و داوری متمرکز در محل فدراسیون برگزار شد.

نتایج تیمی و انفرادی این مسابقات به شرح ذیل می باشد:

مسابقات قهرمانی کشور ممای و اوسیما فدراسیون در بخش بانوان رده سنی نوجوانان برگزار شد

 

مسابقات قهرمانی کشور ممای و اوسیما فدراسیون در بخش بانوان رده سنی نوجوانان برگزار شد

اضافه کردن نظر