مسابقات قهرمانی کشور ممای (اجرای تکنیک) فدراسیون در بخش آقایان رده سنی بزرگسالان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون، مسابقات قهرمانی کشور ممای (اجرای تکنیک) فدراسیون در بخش آقایان رده سنی بزرگسالان روز پنجشنبه مورخ ۳ تیر ماه سال ۱۴۰۰ به صورت مجازی و داوری متمرکز در محل فدراسیون برگزار شد

نتایج انفرادی و تیمی مسابقات به شرح ذیل می باشد:

نتایج انفرادی رده سنی: بزرگسالان

فرم یک (آناتوآ)

فرم دو (من توما)

مقام

نام و نام خانوادگی

استان

مقام

نام و نام خانوادگی

استان

اول

افشین ملک زاده

البرز

اول

معین قادرپور

آذربایجان غربی

دوم

امین رئیسی

فارس

دوم

هادی ایران خواه

البرز

سوم

مهدی مصطفی زاده

آذربایجان شرقی

سوم

میثم امیری

همدان

 

فرم سه (سوتو)

فرم چهار (هوت توی توما)

مقام

نام و نام خانوادگی

استان

مقام

نام و نام خانوادگی

استان

اول

محمد رضا کاظمی

آذربایجان شرقی

اول

حمیدرضا زارع

فارس

دوم

جواد پور شعبانی

تهران الف

دوم

مهرداد محمدی

همدان

سوم

شایان مفتاح

فارس

سوم

علی رکابی زاده

خوزستان

 

فرم پنج (مایاناکیتو)

فرم شش (اوم)

مقام

نام و نام خانوادگی

استان

مقام

نام و نام خانوادگی

استان

اول

محمدحسن عباسی

فارس

اول

مهدی پور حسن

تهران الف

دوم

طاها محمدی

البرز

دوم

محمد دهقانی

فارس

سوم

سیدمحمد میرمعصومی

مرکزی

سوم

نریمان شکری

تهران ب

نتایج تیمی مسابقات:

مقام اول: فارس

مقام دوم: البرز

مقام سوم:تهران الف

اضافه کردن نظر