به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، با توجه به اعلام نشدن زمان و مکان قطعی مسابقات آسیایی و لذوم داشتن تیم های ملی پایه، مسابقات قهرمانی کشور جام امام علی (ع) در رده های پایه بر اساس مسابقات قهرمانی جهان در سال ۱۴۰۱ تعیین و برگزار می شود.

در برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا رده های سنی پایه در سال جاری، تیم های مربوطه برای اعزام به مسابقات آسیایی از میان افراد حاضر در اردو تشکیل خواهد شد.

با شیوع ویروس کرونا در کشور، مسابقات با شرایط ویژه برگزار خواهد شد و قبل از برگزاری قهرمانی کشور، استان ها ملزم هستند تا تاریخ ۱۲ مهر ماه مسابقات انتخابی استانی خود را برگزار کنند و با توجه به تعداد سهمیه های اعلامی نفرات خود را مشخص کنند.

رده های سنی و اوزان این مسابقات به شرح زیر میباشد:

۱. رده سنی نوجوانان: متولدین ۸۵/۸/۳۰ لغایت ۸۷/۸/۲۹ (کاتا انفرادی ، کومیته انفرادی)

اوزان دختران: ۴۷- ، ۵۴- ، ۵۴+

اوزان پسران: ۵۲- ، ۵۷- ، ۶۳- ، ۷۰- ، ۷۰+

۲. رده سنی جوانان: متولدین ۸۳/۸/۳۰ لغایت ۸۵/۸/۲۹ (کاتا انفرادی، کومیته انفرادی)

اوزان دختران: ۴۸- ، ۵۳- ، ۵۹- ، ۵۹+

اوزان پسران: ۵۵- ، ۶۱- ، ۶۸- ، ۷۶- ، ۷۶+

۳. رده سنی نوجوانان و جوانان (کاتا تیمی): متولدین ۸۳/۸/۳۰ لغایت ۸۷/۸/۲۹

۴. رده سنی امید: متولدین ۸۰/۸/۳۰ لغایت ۸۳/۸/۲۹ (کاتا انفرادی، کومیته انفرادی )

اوزان دختران: ۵۰- ، ۵۵- ، ۶۱- ، ۶۸- ، ۶۸+

اوزان پسران: ۵۵- ، ۶۰- ، ۶۷- ، ۷۵- ، ۸۴- ، ۸۴+

نفرات اول تا چهارم رنکینگ مسابقات لیگ کاراته وان سال ١٣٩٨ در رده سنی جدید (فعلی) خود، جزو سهمیه مازاد هر استان قرار می گیرند.

جدول سهمیه بندی استان ها از طریق بخشنامه اعلام شده است و همچنین زمان و مکان برگزاری مسابقات متعاقبا اعلام می گردد.