دیمیان مایا مبارز با سابقه‌ی سازمان یو اف سی‌ در آخرین مسابقه‌ی خود مغلوب بلال محمد شد. دیمیان مایا که دیگر قرار دادی با سازمان یو اف سی‌ ندارد اعلام کرد که تمایل دارد که در بازی خداحافظی به مصاف نیت دیاز برود. سزار گریسی مربی‌ نیت دیاز در واکنش به این صحبت گفت:

میدونم یه سری صحبتها بود که آیا نیت این بازی رو قبول میکنه یا نه. درحالیکه من هنوز باش در این مورد صحبت نکردم و نظرشو نمیدونم می‌تونم بگم که من صدرصد مخالف این پیشنهاد هستم. دیمیان مایا چهره‌ی بزرگ جوجیتسوی برزیلی و‌ام ام‌ ای هستش. اون به خیلی‌ از موفقیت ها دست پیدا کرده و ما خیلی‌ بش احترام میذاریم. اون هنوز حریف خطرناکیه اما من فکر نمیکنم که نیت چیزی از این بازی عایدش بشه. اگه نیت ببازه، اون به یه فایتر ۴۴ ساله باخته که داره از این ورزش خداحافظی مینه، اگه هم ببره، اون در مقابل یه فایتر ۴۴ ساله برنده شده که داره خداحافظی میکنه. هیچ سودی برای نیت دیاز نداره این بازی. فکر می‌کنم مسابقه‌ای دوباره در مقابل کانر مک گرگور خوب باشه. میدونم که نیت به دنبال مسابقات سخته. اون در مقابل بهترین فایترها با انگیزه میشه.