مراسم یادبود درگذشت استاد علی اسکندری برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون،روز سه شنبه مورخ ۹آذر ماه سال جاری مراسم یادبود درگذشت استاد علی اسکندری مسئول کمیته داوران فدراسیون و رییس کمیته کمپو کشور با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی با حضور پیشکسوتان،مسئولین سبکهای کشوری و ورزشکاران در محل فدراسیون برگزار شد

مراسم یادبود درگذشت استاد علی اسکندری برگزار شد

اضافه کردن نظر