مرثیه‌ای بر قهرمان از دست رفته/ پایان تلخ بهتر از تلخی بی پایان
کیانوش رستمی در این سالهای اخیر وارد حاشیه‌هایی شده که او را از مدال و قهرمانی روز به روز دورتر می‌کند.

۱۴:۳۶ – ۱۳۹۹-۱۲-۲۶