به گزارش ایرنا از فدراسیون ووشو، در حکم کمیته انضباطی آمده است:

۱- مطابق با ماده ۲ اهداف و وظایف و ماده ۵ و ۶ آیین نامه انضباطی مسابقات ورزشی، حفظ و صیانت از اخلاق حسنه، پیشگیری از برخوردهای ناشایست، پیشگیری از تضییع حقوق جامعه ورزشی و افراد و رسیدگی به تخلفات در میادین ورزشی و بررسی موارد انضباطی مربوطه و همچنین گزارشات و مستندات دریافتی و اظهارات شهود، در تاریخ ۲۱ بهمن ۹۹ کمیته انضباطی فدراسیون در خصوص رسیدگی به تخلفات صورت گرفته از سوی رسول احمدی وند سرپرست، حمیدرضا منصوریان و غفار امانی مربیان تیم پاس ناجا در بخش‌های ساندا و تالو در حین برگزاری دیدار پایانی چهاردهمین دوره از لیگ برتر مردان (یادواره شهید سپهبد سردار قاسم سلیمانی) تشکیل جلسه داد. غفار امانی در جلسه حاضر شدند و علی رغم اطلاع رسانی و دعوت قبلی سرپرست و سرمربی ساندا برای ارائه توضیحات در جلسه حضور پیدا نکردند.

۲- اعضای کمیته انضباطی با بررسی دقیق موارد مذکور پس از استماع اظهارات شاهدان، تخلفات نامبردگان و همچنین باشگاه پاس ناجا را منطبق با بندهای ۲، ۳، ۴، ۵، ۷ و ۹ ماده ۷ آئین نامه انضباطی مسابقات ورزشی دانسته و لذا به استناد بند۳ ، ۴ و۱۰ و ۱۱ ماده ۸ آئین نامه مذکور احکام زیر صادر شد:

الف) رسول احمدی‌وند سرپرست تیم پاس ناجا به مدت سه سال از هرگونه فعالیت مرتبط با ووشو و کوراش در داخل کشور محروم شد. این محرومیت از جمله شامل فعالیت به عنوان سرپرست، داور، بازیکن، مربی، پزشک و فیزیوتراپ و فعالیت‌های مشابه، هرگونه فعالیت‌های اداری و مدیریتی در حوزه ووشو و کوراش، شرکت در دوره های آموزشی، نامزدی در هرگونه انتخابات ووشو است. همچنین با توجه به سوء رفتار تیمی پاس ناجا که وی مسوولیت سرپرستی را برعهده داشته اند، و بعلت جلوگیری از برگزاری مسابقه نهایی و ترک نمودن مسابقه به علت رفتار غیر مسوولانه وی به پرداخت دویست میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد و از حضور در کلیه میادین ورزشی ووشو و کوراش به مدت سه سال محروم شد.

ب)حمیدرضا منصوریان سرمربی ساندا تیم پاس ناجا به مدت دو سال از هرگونه فعالیت مرتبط با ووشو و کوراش در داخل کشور محروم شد. این محرومیت از جمله شامل فعالیت به عنوان سرپرست، داور ، بازیکن ، مربی، پزشک و فیزیوتراپ و فعالیتهای مشابه ، هرگونه فعالیت‌های اداری و مدیریتی در حوزه ووشو و کوراش، شرکت در دوره های آموزشی، نامزدی در هرگونه انتخابات ووشو است. همچنین با توجه به سوء رفتار تیمی پاس ناجا که وی مسوولیت مربیگری بخش ساندا را برعهده داشته، و بعلت جلوگیری از برگزاری مسابقه نهایی و ترک کردن مسابقه به علت رفتار غیر مسوولانه وی، صحبت های بدون استناد در رسانه های گروهی به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد و از حضور در میادین ووشو و کوراش به مدت دو سال محروم است.

ج)غفار امانی سرمربی تالو تیم پاس ناجا با توجه به حضور و درخواست تخفیف در مجازات و اظهارات و تبیین نقش خود در اتفاقات روی داده به مدت یک سال از هرگونه فعالیت مرتبط با ووشو و کوراش در داخل کشور محروم شد. این محرومیت از جمله شامل فعالیت به عنوان سرپرست، داور، بازیکن، مربی، پزشک و فیزیوتراپ و فعالیت‌های مشابه، هرگونه فعالیت‌های اداری و مدیریتی در حوزه ووشو و کوراش، شرکت در دوره های آموزشی، نامزدی در هرگونه انتخابات ووشو  است. همچنین با توجه به سو رفتار تیمی پاس ناجا که وی مسوولیت مربیگری بخش تالو را برعهده داشته، و همچنین بعلت عدم برگزاری مسابقه و ترک کردن مسابقه به علت رفتار غیر مسوولانه وی بعنوان مربی تیم به پرداخت سی میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد و از حضور در کلیه میادین ورزشی ووشو و کوراش به مدت یک سال محروم است.

د) باشگاه پاس ناجا: ضمن لغو مقام دومی کسب شده در چهاردهمین دوره از مسابقات لیگ برتر ، باید نسبت به استرداد جوایز و عناوین به دست آمده چهاردهمین دوره از لیگ برتر به مفهوم استرداد کلیه جوایز و مزایای دریافتی اعم از نقدی و غیرنقدی و اشیاء نمادین (مدال، حکم، جام قهرمانی، نشان پیروزی و … ) اقدام شود. همچنین بعلت عدم برگزاری مسابقه و ترک کردن مسابقه به علت رفتار غیر مسوولانه تیم پاس ناجا به پرداخت یک میلیارد و چهارصد میلیون ریال جریمه نقدی بعنوان بخشی از خسارات وارده به سازمان لیگ و فدراسیون و محرومیت از حضور در میادین ورزشی ووشو و کوراش به مدت دو سال از صدور رای محکوم شد.

۳- این رأی در صورت اعتراض مطابق با ماده ۹ آئین نامه مذبور ظرف مدت یک هفته قابل تجدید نظرخواهی و بررسی مجدد است.