مجمع عمومی سالانه فدراسیون کونگ فو و هنرهای رزمی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون، روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸مجمع عمومی فدراسیون کونگ فو و هنرهای رزمی به ریاست سرکار خانم دکتر فرهادی زاد معاون محترم ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان و با حضور آقای دکتر سعیدی دبیرکل محترم کمیته ملی المپیک، آقای دکتر خسروی مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون ها، آقای حیدری رئیس فدراسیون، آقای قدرتی نایب رئیس، سرکار خانم شهریاری نایب رئیس بانوان، آقای مجدالدین مستعان دبیر فدراسیون و با مشارکت اعضا مجمع عمومی برگزار گردید.

ابتدا سرکار خانم فرهادی زاد رئیس مجمع با قدردانی از رئیس فدراسیون، نواب رئیس، دبیر، کادر اجرایی و اعضاء آغاز مجمع را رسماً اعلام و یادآور شدند برابر دستور جلسه مطالب مطرح گردد. در ادامه آقای مستعان دبیر فدراسیون ضمن خیرمقدم به رئیس و اعضا مجمع و طرح رئوس مطالب عملکرد (آموزشی، آزمون، مسابقات، فرهنگی، همگانی، استعدادیابی و …) سال ۱۳۹۹ فدراسیون و نیز تقویم ورزشی سال ۱۴۰۰ را مطرح نمودند.

در ادامه جلسه آقای حیدری رئیس فدراسیون ضمن تقدیر و تشکر از رئیس مجمع، دبیرکل کمیته ملی المپیک، مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون ها و اعضای مجمع به فعالیت‌ها و توسعه بین المللی کونگ فو و هنرهای رزمی پرداختند. ایشان از حمایت های وزیر ورزش و جوانان و معاونین و نیز رئیس و دبیرکل کمیته ملی المپیک تقدیر و تشکر نموده و یادآور شدند در کنار توسعه داخلی در مورد رشد و توسعه بین المللی هنرهای رزمی توآی دستاورد بسیار خوبی داشته به طوری‌که بالغ بر ۵۰ کمیته ملی المپیک کشورهای جهان، کتباً حمایت های خود را مبنی بر فعالیت هنرهای رزمی ایرانی در کشور متبوع خود ارائه نمودند که خود نویدبخش دستاوردهای مهمی در توسعه هنرهای رزمی ایرانی بوده است.

رئیس فدراسیون یادآور شدند در اوایل سال جاری با حضور در جلسه هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک ایران ضمن ارائه تأیید کمیته ملی المپیک کشورها در حمایت از رشته رزمی ایرانی اذعان داشتند که فدراسیون تمامی تلاش های خود را بکار گرفته تا بستر مناسب جهت ورود هنرهای رزمی ایرانی به مسابقات رسمی بین المللی محقق گردد و از مسئولین ارشد ورزش کشور خواهان حمایت های بیشتر جهت ورود رزم ملی ایرانی با فرهنگ ادبیات و گویش ایرانی به بازی‌های ایندورگیمز، بیچ گیمز و سپس ورود به بازی‌های آسیایی شده اند.

در پایان رئیس مجمع عمومی ضمن اظهار خرسندی از معرفی هنرهای رزمی ایرانی به کشورهای جهان و کسب دستاوردهای مهم یادآور شدند که از هر نوع کمک برای ثبت این رزم ملی در مجامع بین المللی دریغ نخواهند کرد.

برابر گزارش فدراسیون، عملکرد سال ۱۳۹۹ هیأت کونگ فو و هنرهای رزمی استان ها و نیز انجمن‌ها، کمیته‌ها و گروه‌ها به استناد شاخص‌های ارزیابی عملکرد مورد ارزیابی قرار گرفت و هیأت‌ها و سبک‌ها به شرح زیر عناوین برتر را کسب نمودند:

استان های گروه یک:

۱- هیأت کونگ فو و هنرهای رزمی استان اصفهان-رتبه اول

۲- هیأت کونگ فو و هنرهای رزمی استان فارس-رتبه دوم

۳- هیأت کونگ فو و هنرهای رزمی استان خراسان رضوی-رتبه سوم

استان های گروه دو:

۱- هیأت کونگ فو و هنرهای رزمی استان آذربایجان غربی-رتبه اول

۲- هیأت کونگ فو و هنرهای رزمی استان یزد-رتبه دوم

۳- هیأت کونگ فو و هنرهای رزمی استان کرمان-رتبه سوم

استان های گروه سه:

۱- هیأت کونگ فو و هنرهای رزمی استان کهگیلویه و بویراحمد-رتبه اول

۲- هیأت کونگ فو و هنرهای رزمی استان کردستان-رتبه دوم

۳- هیأت کونگ فو و هنرهای رزمی استان قزوین-رتبه سوم

مناطق آزاد

۱- منطقه آزاد اروند-رتبه اول مناطق آزاد

۲- منطقه آزاد ارس-رتبه دوم مناطق آزاد

۳- منطقه آزاد قشم-رتبه سوم مناطق آزاد

انجمن/کمیته/گروه :

۱انجمن توآ-رتبه اول انجمن ها

۲- انجمن نیو کونگ فو-رتبه دوم انجمن ها

۳- انجمن کونگ فو آزاد-رتبه سوم انجمن ها

۱- کمیته کونگ فو توآ سنتی-رتبه اول کمیته ها

۲- کمیته کونگ فو پرتوآ-رتبه دوم کمیته ها

۳- کمیته تک رزم-رتبه سوم کمیته ها

۱- گروه گنگ توان-رتبه اول گروه ها

۲- گروه هو کونگ فو-رتبه دوم گروه ها

۳- گروه کونگ فو ماتوآ-رتبه سوم گروه ها

در پایان عملکرد سال ۱۳۹۹، تقویم ورزشی سال ۱۴۰۰، گزارش‌های مالی، آیین نامه‌های اجرایی فدراسیون و سایر موارد مطرح و پس از تبادل نظر اعضا به تصویب مجمع عمومی فدراسیون رسید.

مجمع عمومی سالانه فدراسیون کونگ فو و هنرهای رزمی برگزار شد

 

اضافه کردن نظر