لیون ادواردز مبارز ۲۹ ساله که در آخرین مسابقه‌ی خود در یو اف سی‌ ۲۶۳ از سد نیت دیاز گذشت در مصاحبه‌ای با “جان گودن” گفت: 

بذار بگیم که اونها به کولبی کاوینگتون تایتل شات میدن، من با هیچ کس دیگه‌ای مسابقه نمیدم تا اینکه بم تایتل شات بدن. من نمیام که ۱۰، ۱۱ یا ۱۲ مسابقه بدم و تایتل شاتی دریافت نکنم. من شایسته‌ی اون هستم. وقتی‌ که به کامارو عثمان باختم نه غر زدم نه چیزی. برگشتم و حالا ۹ یا ۱۰ برد پشت سر هم دارم.