دنیل کورمیر قهرمان سابق و بازنشسته‌ی سازمان یو اف سی‌ در صحبتی‌ با رایان کلارک از لیست پنج نفره‌ی خود گفت که به نظر او دیدنی‌‌ترین فایترهای یو اف سی‌ در تمام ادوار بوده ا‌ند. در لیست مطرح شده و در صدر آن کانر مک گرگور، در جایگاه دوم براک لزنر، جورج سنت پیر در جایگاه سوم، حبیب نورماگومدوف در جایگاه چهارم و راوندا راوزی در جایگاه پنجم قرار دارند. 

نکته‌ی جالب این لیست قرار گرفتن کانر مک گرگور در صدر آن است. در حالیکه دنیل کورمیر و کانر مک گرگور در هفته‌های اخیر در شبکات اجتمایی‌ و با صحبتهای خود از خجالت هم در آمدند، کومیر نشان داد که احساسات خود را با منطقش دخیل نمیکند.