قهرمان سابق میان وزن یو اف سی مدعی شد که حمزت چیمائف، پیشنهاد مبارزه کردن را در مقابل او رد کرده است. لوک راکهولد که در چند وقت اخیر به دنبال حریف بوده است در گفتگویی با اریل هلوانی گفت.

”با کمال احترام اینو میگم، من فکر میکردم که اون حاضره با هر کسی مبارزه کنه“.

راکهولد افزود که یک فایت پنج راندی در دسته ی میان وزن، در مقابل حمزت چیمائف به او پیشنهاد شد و او این مبارزه را قبول کرد (Aug 28). اما به او گفته شد که چیمائف تصمیم دارد که در دسته ی ولترویت باقی بماند. به گفته ی راکهولد پیش از این (Aug 7) یک مبارزه سه راندی نیز در مقابل چیمائف به او پیشنهاد داده شده بود که این تاریخ نیز از طرف تیم چیمائف رد شد.