سینا کریمیان قهرمان k1 کشورمان امروز در سالن نیپون بودوکان شهر توکیو موفق شد با غلبه بر «کیجی» قهرمان ژاپنی کمربند طلایی  K1  ژاپن را مجدداً از آن خود کند.

کریمیان که هفت ماه قبل بعد از شکست غیر منتظره مقابل کیجی و کمربند قهرمانی را از دست داد تا اینکه سرانجام امروز یکشنبه  در رینگ توکیو رو در روی حریف نامدار خود قرار گرفت و توانست با کنترل و استحکام بدنی بالا در راند اول ضربات کیجی را کنترل کند و با اعتماد به نفس بالا در شروع راند دوم با ضربه چرخشی مشت سهمگین خود حریف ژاپنی را نقش بر زمین کند و کمربند زرین k1 را مجددا از آن خود کند.
وی در صحبت های خود پس از این مبارزه به طرفداران خود گفت الوعده وفا،کمربند قهرمانی را پس گرفتم و این کمربند به همه ایرانی ها تعلق دارد.