قرعه‌‎کشی رقابت‌‎های لیگ مجازی ووشو انجام شد


۱۴۰۰/۰۲/۲۶  |  
۱۰:۳۷:۴۶

تیم‎ تا ۲۹ اردیبهشت‌‎ماه فرصت خواهند داشت تا DVD های مربوطه را ارسال کنند. پس از اتمام زمان تعیین شده، قضاوت داوران انجام و نتایج رسمی اعلام خواهد شد.

همچنین بر اساس اعلام سازمان لیگ فدراسیون ووشو اسامی تیم‌‎های شرکت کننده در رقابت‌‎های لیگ مجازی این فدراسیون به شرح ذیل است:

مردان/

*رده سنی بزرگسالان:
شرکت پتروپارس قدرت
هیئت البرز
هیئت اردبیل
هیئت اصفهان
هیئت تهران
هیئت زنجان
هیئت سیستان و بلوچستان

*رده سنی جوانان:
هیئت لرستان
هیئت البرز
هیئت اردبیل
هیئت اصفهان
هیئت تهران
هیئت گلستان
هیئت زنجان
هیئت سیستان و بلوچستان

*رده سنی نوجوانان:
شرکت پتروپارس قدرت
هیئت آذربایجان شرقی
هیئت اردبیل
هیئت اصفهان
هیئت تهران
هیئت زنجان
هیئت البرز

زنان/

*رده سنی بزرگسالان:
شرکت پتروپارس قدرت
هیئت قم
هیئت البرز
هیئت البرز (ب)
هیئت اردبیل
هیئت اصفهان
هیئت زنجان

*رده سنی جوانان:
باشگاه پرشین طبرستان (مازندران)
هیئت قم
هیئت البرز
هیئت اردبیل
هیئت اصفهان
هیئت گلستان
هیئت سیستان و بلوچستان
هیئت کرمانشاه

*رده سنی نوجوانان:
هیئت قم
هیئت البرز
هیئت البرز (ب)
هیئت البرز (ج)
هیئت اصفهان
هیئت اردبیل
هیئت تهران
هیئت کرمانشاه

انتهای پیام/