به گزارش روابط عمومی فدزاسیون انجمن های ورزشهای رزمی، وزارت ورزش و جوانان، با انتشار نامه ای رسمی، اعلام کرد که فعالیت آیکیدو و هاپکیدو در سطح انجمن و کمیته فقط تحت نظر فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی ساماندهی شده و مشغول به فعالیت است.

لذا دیگر فدراسیون های ورزشی باید از هرگونه اقدام موازی کاری در راستای فعالیت این دو رشته خودداری کنند.