به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی؛ بعد از مذاکرات صورت گرفته مسئولان فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی ایران با کمیته جهانی هنرهای رزمی مستر شیپ (WMC) ، در نهایت”سی چونگ لی” رئیس این کمیته، با ارسال نامه ای، عضویت دائم فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی در  (WMC) را به صورت رسمی اعلام کرد.

لازم به ذکر است، کمیته جهانی هنرهای رزمی مستر شیپ ( WMC) به عنوان عالی ترین مرجع هنرهای رزمی جهان در خلال سومین کنگره بین المللی خود در سال ۲۰۱۶ در چونگ جو کره جنوبی با تصویب منشور WMC به عنوان یک سازمان بین المللی هنرهای رزمی متشکل از چهره های سرشناس هنرهای رزمی، نمایندگان ملی و بین المللی رشته های مختلف رزمی با چشم انداز ارج نهادن به ارزشهای همبستگی و انصاف در میان انسانها با هدف تسلط هنرهای رزمی در جهان به عنوان یک میراث فرهنگی در نسل آینده با تحقق صلح و همزیستی تاسیس و پس از آن نیز توسط انجمن جهانی فدراسیون های بین المللی ورزشی (GAISF) به رسمیت شناخته شد.

این سازمان بزرگ، متشکل از ۴۸ شخص حقیقی به عنوان عضو  WMC کلیه فعالیت های خود را توسط مجمع عمومی، هیئت اجرایی، دبیرخانه، کمیسیون ها و شوراهای مرتبط با WMC  مدیریت و بنا به تصمیمات اتخاذ شده با توجه به تکثر رشته های رزمی عضو در این سازمان برگزاری ، کمیته های ملی هنرهای رزمی را در هر کشور تحت عنوان National Martial Arts Masterships Committee(nmc )   به صورت جداگانه ثبت تا تمامی امور مرتبط با حضور رشته ها در گیمز های تحت پوشش خود را از یک مسیر مشخص کانالیزه کرده تا رشته های المپیکی و غیر المپیکی کاندیدا در مسابقات با شرایطی مشابه در این مسیر قدم بردارند.

در پی عضویت رسمی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی در کمیته جهانی هنرهای رزمی مستر شیپ (WMC) ، این فدراسیون به عنوان تنها نماینده رسمی این سازمان در کشور مسئولیت مستقیم ارتباط و معرفی کلیه رشته های موجود در لیست عضویت WMC  در تمامی بخشهای رزمی و هنری را بر عهده دارد تا از این پس تمامی نمایندگان این رشته ها در سطوح انجمن و رشته های غیرالمپیکی که در عضویت مسترشیپ وجود دارند در آینده نیز می توانند نمایندگان مشخص فدراسیون های مرتبط با این رشته در کشور باشند.

همچنین فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی به عنوان تنها نهاد حاکم ملی در امور مستر شیپ، می تواند در یکی از رویدادهای آتی WMC  در سالهای ۲۰۲۳ ، ۲۰۲۷ و ۳۰۳۱ در رده سنی بزرگسالان و یا یکی از رویدادهای مرتبط با رده سنی جوانان را در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۹ ، میزبانی کند.