خبرورزشی/ هنرهای رزمی ترکیبی؛ سازمان بزرگ و مطرح King of Kings برای انتخاب برترین فایتر خود در هر وزن، مسابقه ای را در شهر استانبول ترکیه برگزار کرد.

احمدرضا امامی نماینده کشور ایران در وزن ۷۵ کیلوگرم در این مسابقات حاضر شد. ابتدا حریفی از کشور میزبان ترکیه حریف امامی شد. با انصراف این ورزشکار اما فایتری از کشور روسیه برای بازی مقابل امامی اعلام آمادگی کرد.

احمدرضا امامی موفق شد حریف روس خود را ناک اوت کرده و پیروز مسابقه شود. نکته قابل توجه این که این ورزشکار خوب کشورمان پس از پایان مسابقه و برتری اش مقابل حریف روس، پیراهنی با عکس و شماره به یاد ماندنی مهرداد میناوند به تن کرد و این حرکت او با استقبال ایرانی های حاضر در سالن مسابقه مواجه شد.