به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی و به نقل از  پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، دکتر مهدی علی نژاد با تاکید بر اینکه یکی از ماموریت های مهم معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش، ساماندهی رشته های نوین رزمی است، گفت: خوشبختانه با همکاری فدراسیون های رزمی و بدنه کارشناسی وزارت، دیگر دغدغه ای در زمینه تداخل امور و ساماندهی وجود ندارد. چهارچوب ها مشخص و روشن است و هر رشته و فدراسیونی می داند، برچه اساسی باید حرکت و برنامه ریزی کند. یکی از آفت هایی که می تواند به روند کار صدمه بزند، موازی کاری است که این مهم باید قبل از هر چیز توسط فدراسیونهای مربوطه مدیریت شود.‌

معاون توسعه ورزش قهرمانی همچنین با اشاره به حضور پنچاک سیلات و سامبو دو رشته تحت پوشش فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی در بازیهای داخل سالن آسیا در تایلند ۲۰۲۲ گفت: ایندور گیمز یکی از رویدادهای ورزشی مهم قاره ای است که موفقیت کاروان ورزشی حایز است. انتظار می رود نمایندگان فدراسیون انجمن های ورزش های  رزمی بتوانند با مدالهای خود باعث ارتقای رتبه ورزش ایران در این بازیها شوند‌.