در مصاحبه‌ای با‌ ام ام‌ ای جانکی علی‌ عبدالعزیز منیجر کامارو عثمان در مورد لیون ادواردز گفت: 

کامارو دیگه مجانی‌ مسابقه نمیده. ما علاقه‌ای به مسابقه دادن با لیون ادواردز نداریم تا اینکه اون با یکی‌ مثل ماسویدال بازی کنه. اگه نه که فایترهایی مثل لوکه که بهترین عملکرد رو دارن از اون برای دریافت نبرد قهرمانی جلو میزنن.