رئیس هیئت انجمن های ورزش های رزمی استان گیلان، گفت: خانه اختصاصی ورزش های رزمی گیلان با هماهنگی اداره کل ورزش و جوانان استان، به زودی افتتاح می شود، اتفاقی که در ۳۰ سال گذشته، بی سابقه بوده است.