به گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو، طی حکمی از سوی آرش میر اسماعیلی رئیس فدراسیون، امروز یک شنبه ۱۷مردادماه ۱۴۰۰ حسین رجبی عضو هیات رئیسه فدراسیون جودو منصوب شد

:در این حکم آمده است

سلام و علیکم

با توجه به تجارب و سوابق ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به عنوان عضو هیات رئیسه فدراسیون جودو، منصوب گردید

امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره گیری از تمام ظرفیت ها در تحقق اهداف موفق و موید باشید

انتهای پیام