نیت دیاز امروز با انتشار پستی در توییتر پیام طعنه آمیزی به کانر مک گرگور فرستاد و گفت که او راه شکست دادن داستن پویریر را به بدنام ایرلندی نشان خواهد داد.

”اشکالی نداره، بهت راهش رو نشون میدم (شکستش بدی)“.