به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی، یوسف بهتری، رئیس فدراسیون طی حکمی “برهان صلواتی” را تا زمان برگزاری مجمع انتخاباتی ، به سمت سرپرست هیئت انجمن های ورزش های رزمی استان کردستان منصوب کرد.

در متن حکم صلواتی آمده است:

ضمن آرزوی سلامتی و توفیق با عنایت به نامه اداره کل ورزش و جوانان استان و نظر به تجارب جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست هیئت انجمن های ورزش های رزمی استان کردستان به مدت سه ماه منصوب می گردید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و  تاسی از بیانات ولی امر مسلمین جهان مقام معظم رهبری در تعامل کامل و همکاری با فدراسیون و وزارت محترم ورزش و جوانان، زمینه را برای رشد و توسعه و شکوفایی ورزش های رزمی فراهم نمایید و در انجام محوله موفق و پیروز باشید.